Jump to content
Alexis Eversly

Overleg ministersverkiezing

Recommended Posts

We hebben nu al twee keer gehad dat redelijk kort nadat iemand Minister van Toverkunst werd, diegene wegging door inactiviteit. Dan werd er weer een nieuwe verkiezing georganiseerd. Maar nu kwam Daila gisteren met de vraag of dat eigenlijk wel nodig was. Verkiezingen zijn namelijk redelijk veel werk en om elke keer weer een nieuwe minister te kiezen, zorgt eigenlijk best wel voor veel (vooral IC) instabiliteit. Dus nu is de vraag, voelen anderen zich ook zo? Is er iets dat we anders moeten doen in plaats van elke keer weer een verkiezing te organiseren? 

 

In mijn ogen zijn er op dit moment eigenlijk vijf opties:

1. We houden Thomas Silvershore de rest van de term (in totaal 4 IC jaar) als Minister en godmodden hem waar nodig. Mocht Joke weer actief met het karakter worden, kan dat natuurlijk ook, maar bij blijft in ieder geval tot de vier jaar om zijn. 

2. We nemen degene die de vorige keer tweede is geworden, in dit geval Georgiana Ellice, en geven dat karakter de rest van de term. Valt die uit, schakelen we naar de derde, etc, tot de vier IC jaar voltrokken zijn.

3. We zetten een NPC in voor de rest van de term.

4. We doen nieuwe verkiezingen nu en zorgen ervoor dat de Minister de volgende keer een back-up krijgt zodat er iemand de term volbrengt.

5. We doen nieuwe verkiezingen en veranderen niets aan het stelsel: zodra er iemand op inactief komt, komen er nieuwe verkiezingen.

En misschien zijn er nog meer opties mogelijk! Het is net wat mensen willen. Misschien willen we helemaal geen gespeelde ministers meer, maar alleen NPC's? 

 

Laat het maar weten! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm, dat is een lastige. Ik denk dat ik er niet voor ben om standaard een NPC als Minister te doen. Hoewel het wel het makkelijkste is, ook om bijv te godmodden als het een keer goed uitkomt, zou ik het wel jammer vinden om de mogelijkheid om Minister te worden weg te halen voor karakters bij wie dat wel heel erg past. 

 

Het lijkt me misschien wel slim om zoiets als een vice-premier aan te stellen, dus dat er eigenlijk 2 karakters zijn die soort van het Ministerschap bekleden. Als er dan één (tijdelijk) wegvalt, dan is de ander er waarschijnlijk nog wel en hoeven er niet meteen nieuwe verkiezingen te worden georganiseerd. De kans dat er 2 mensen in 1 keer wegvallen is wel een stuk kleiner. Hoe dat dan in zijn werk gaat wie de vice-premier wordt moeten we even kijken dan natuurlijk. 

 

Ik weet nog niet waar mijn voorkeur op dit moment naartoe gaat om te doen, dus daar ga ik nog even over nadenken :P 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Persoonlijk ben ik sowieso niet zo gehecht aan de functie van minister. In de zin dat het leuk is als die gespeeld is, maar ik denk dat het ook niet zo'n probleem is als die dat niet is. Wat Irene aanhaalt, vind ik wel een leuk idee. Of die vice-minister dan de runner-up is of we mensen op voorhand teams laten vormen, valt later te bespreken als we dat doen.

 

Mijn voorkeur is voor nu dat we nu nieuwe verkiezingen organiseren en dat we vanaf dat moment een nieuw systeem gebruiken. Bij de inschrijfronde sturen mensen vaak ouders van personages in (Chiron Waterford, William Eversly om er maar een paar te noemen), misschien kunnen we de eis dat die gespeeld moeten worden, laten wegvallen? Dan is er wel een NPC als minister, maar met een of meerdere mensen die die NPC in de familie of zo hebben en dus een beetje kunnen meegeven wat voor minister we hebben. Die persoon kan die eventueel ook voor een topic schrijven als dat leuk is. Vanaf de volgende verkiezing kunnen we ook de activiteitseis laten vallen, in de zin dat het personage ic minister blijft tot de vier jaar om zijn. Misschien dat we daarbij kunnen voegen dat, als er iemand is die heel graag minister wil worden, we toch verkiezingen kunnen organiseren waarbij de vorige automatisch meedoet, maarrrrr dat zijn allemaal redelijk kleine aspecten haha.

 

Mijn punt is: ik zou zelf nu wél nieuwe verkiezingen zien. De mogelijkheid dat NPC's minister zijn/inactieve personages minister zijn, zou ik graag toevoegen. Nu hebben we telkens heel snel verkiezingen achtereen en dat wil ik in het vervolg liever vermijden. Dat kan ook via viceministers zoals Irene al zei, wat denk ik wel voor meer mogelijkheden gaat zorgen voor interactie binnenin het ministerschap. Nu wil ik daar wel bij zeggen: ik heb niet echt het idee dat er superveel (althans gespeelde) personages zijn die het ministerschap ic gezien zouden willen opnemen, dus ik weet niet goed of dat gevuld gaat raken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Oke, zoals ik net had geopperd in Discord:

 

Wellicht zouden we niet op een specifiek persoon kunnen stemmen, maar op een partij. In dat geval is er iets meer (IC) stabiliteit, omdat we weten wat het 'beleid' is van de vier jaar, ook als een bepaald karakter ermee stopt. Bij een gespeeld karakter kan er dan een NPC worden aangewezen. Daarnaast lijkt het mij al een tijdje leuk om meer nadruk te leggen op de partijen. Dat zou dan als volgt in z'n werk gaan, een beetje afhankelijk of we zouden kiezen voor een meerpartijenstelsel of een tweepartijenstelsel: 

 

1) Binnen de partijen komen er 'verkiezingen' wie de voorzitter wordt van de partij. Alleen karakters die lid zijn van de partij mogen stemmen binnen de partij. Daarnaast kan iedereen die lid is van de partij  zich opgeven als voorzitter. Natuurlijk kunnen karakters gedurende/tot en met de verkiezingsperiode nog switchen van partij of nieuwe partijen oprichten. Het lijkt mij leuk als we dan inderdaad ook NPC's kunnen opgeven en verkiezen. 

Overigens zouden partijen wat mij betreft zelf ook kunnen beslissen dat ze de voorzitter niet democratisch kiezen, maar dat deze reeds is aangewezen, bijvoorbeeld omdat het de oprichter is van de partij. Wellicht kunnen de partijen daar zelf een standpunt over innemen.

 

Meerpartijenstelsel:

2a) We kiezen uit een lijst van partijen. Karakters die lid zijn van een bepaalde partij mogen ook voor een andere partij kiezen. De voorzitter van de partij die wint wordt de nieuwe Minister. 

 

Twee partijenstelsel:

2b) We kiezen uit een lijst van partijen. Karakters die lid zijn van een bepaalde partij mogen ook voor een andere partij kiezen.  

3) Er volgt een nieuwe verkiezing tussen de twee grootste partijen uit de vorige verkiezing. Uiteraard mag ook hier iedereen stemmen op de partij van hun voorkeur.

 

Het twee partijenstelsel heeft als voordeel dat partijen meer zullen moeten samenwerken. Daarnaast heeft dit systeem wat mij betreft als voordeel dat we misschien meer contact hebben tussen de partijen, waardoor het bijvoorbeeld makkelijker is een karakter een baantje te geven op het ministerie terwijl hij/zij werkt voor een bepaalde (regerende) partij. Dit zou dan ook inclusief een rol als vice minister zijn. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat in het twee partijenstelsel (maar dit kan ook in het meerpartijenstelsel), een bepaalde semi-grote partij wel wilt lobbyen voor een van de twee grootste partijen maar dan in ruil het vice voorzitterschap wilt hebben. Ik weet niet zo goed hoe dat in de praktijk zou werken... maar als we meer nadruk leggen op de partijen en daar meer de discussie over aanzwengelen komt dat vast vanzelf!

 

Edited by Keane Cadwgan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind het wel een interessant systeem om meer met de partijen te doen en dat de partijen meer uitmaken wie er Minister zijn, maar ik zit wel een beetje na te denken over de precieze manier hoe of wat. Want het probleem in mijn ogen is dat als er altijd voor een partij gestemd wordt, ipv een karakter, dat MV dan 10 van de 10 keer wint, want die hebben de meeste leden. Nu is het aan de ene kant wel realistisch, maar ook een beetje saai, als het constant dezelfde partij is die wint. Dat betekent eigenlijk automatisch dat de politieke macht bij één groep ligt en zelfs in 1830 verliezen de conservatieve, rechtse partijen wel eens van meer progressievere, sociale partijen. 

 

Dan zou een meerpartijenstelsel beter uitkomen, maar dan zou ik er iets van... een parlement aan koppelen, op de één of andere manier, zodat partijen daadwerkelijk meer macht kunnen uitoefenen, zelfs de partijen die uiteindelijk niet de Minister leveren. Ik heb even opgezocht hoeveel leden elke partij nu heeft:

21kfshJ.png

Je zou kunnen zeggen dat er 100 plekken zijn in één of andere raad, er is vast wel een IC raad die we daarvoor kunnen gebruiken, en dat elke partij een aantal zetels heeft, naar mate van percentage. Dus in dit geval: Magisch Verbond zou 34 zetels hebben, Vrijzinnige Tovenaarspartij 26, etc. Die zetels kunnen gevuld worden door leden van de partijen, familieleden, npc's, etc. Als we nou doen dat elke vier jaar het parlement gevuld wordt en dat dan vastgesteld wordt hoeveel zetels elke partij heeft, en dat er dan over vier IC jaar een nieuwe verdeling komt, mogelijk met nieuwe partijen erbij, mogelijk dat er partijen weggaan, etc. 

 

En dan zou je alsnog kunnen doen dat de grootste partij de Minister van Toverkunst kiest, maar wel dat andere partijen daadwerkelijk wat te zeggen hebben en dat voor bepaalde wetsvoorstellen er een bepaalde meerderheid gehaald moet worden. Dan heeft de grootste partij alsnog wel een grote basis van macht, maar is het niet de enige groep die macht heeft. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zoals ik net al tegen Ginna zei hoeft het MV niet in het twee partijenstelsel altijd te winnen. Persoonlijk denk ik juist dat VTP (of een andere partij) zou winnen. Er is namelijk sprake van drie rondes; (I) een interne ronde binnen de partijen; om de voorzitter te kiezen;  (II) een ronde tussen alle partijen en vervolgens (III) een ronde tussen de twee grootste partijen uit ronde II. Alle karakters mogen stemmen op welke partij ze ook willen in ronde twee en drie. Alle karakters mogen ook stemmen in de eerste ronde voor wie er de voorzitter wordt, maar alleen binnen hun eigen partij. Ze mogen zich ook alleen verkiesbaar stellen binnen hun eigen partij. Natuurlijk mogen ze wel van partij switchen.

 

Eigenlijk is het tweepartijenstelsel gewoon gebaseerd op het Amerikaanse systeem en het meerpartijenstelsel op (bijvoorbeeld) het Nederlandse! Gianna's excelsheet is daarbij een uitwerking van hoe het meerpartijensysteem eruit zou kunnen zien.

 

Dus ik denk dat, als we zoiets willen doen, dat het dan neerkomt op een keuze tussen het tweepartijen- en meerpartijenstelsel.

 

Persoonlijk zou mijn voorkeur denk ik uitgaan naar het tweepartijenstelsel, omdat het misschien wel iets meer moeite is om te stemmen, maar daarna wel duidelijk/simpel wie er heeft gewonnen. Maar goed, we kunnen de ministerverkiezingen nog steeds ook nog anders invullen hoor!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oké, ik denk dat het een goed idee is om een poll te openen om te kijken of mensen liever verkiezingen hebben gebaseerd op bepaalde personen waar ze op kunnen kiezen of bepaalde partijen! Hebben we dat besloten, dan kunnen we verder kijken naar een meer gedetailleerde invulling, maar dan weten we tenminste welke kans we op gaan. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×