Jump to content
Enjolras Sauveterre

[1835/1836] Eindfeest a la Francais (deze site houdt niet van tekens in titels)

Recommended Posts

Jippie, het was het eindfeest! Dat betekende dat het bijna vakantie was en de vakantie zat alleen maar vol met leuke dingen. Ze had een baantje in het theater en dat leek haar fantastisch leuk, want zo kon ze wat mee snuiven van de artistieke sfeer die daar hing en de prachtige vrouwen en mannen op het podium bekijken en al dat publiek in hun mooie outfits bewonderen. De geur van grime, zweet en haarlak: het was een spektakel en een heel andere wereld dan buiten de muren van het theater. Ze kon niet wachten, echt niet. Daarnaast zou ze ook nog meegaan naar Canada, met Daniel mee. Sinds haar - eh- ongelukje, waren ze goede vrienden geworden en mocht ze gewoon mee op vakantie! Dat was zo super en leuk. Dus dat was nog een reden om naar de vakantie uit te kijken en daarna naar het eindfeest, wat de laatste dag van het schooljaar markeerde.

 

Trots zat Cadwyn in haar jurk, die ze had gekregen van Daniel op de dag van hun tripje naar het ministerie, bij een groepje Huffels. Ze had een beker pompoensap in haar handen en luisterde naar ieders verhalen over de grote plannen voor de vakantie of juist dat ze Zweinstein heel erg zouden gaan missen in de zomer.

 

En toen gebeurde er iets. Het afdelingshoofd van Zwadderich zweefde naar de lerarentafel en begon... een revolutie?! Geschrokken keek ze van de geest naar het schoolhoofd en weer terug. Daarna keek ze naar hoe anderen om haar heen reageerden, want ze had zelf niet echt een idee wat ze moest doen. Dit kon toch helemaal niet? Verderop zag ze wel al wat mensen meedoen en lachen. Zou het een grap zijn? Een stunt die bij het eindfeest hoorde? Dan zou het wel erg grappig zijn, maar het schoolhoofd -en die was al zo zielig want hij zat in een rolstoel- leek het helemaal niet zo leuk te vinden. Hmm, een grapje of niet, er moesten geen pestslachtoffers vallen! "Hey! Laat professor Ostrovsky met rust! Hij doet hartstikke zijn best!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maia wilde al niet op het eindfeest zijn, maar het was niet alsof je daar echt onderuit kwam als Klassenoudste. Ze stond voor de verandering zelfs niet bij de muur n een poging om de kleur aan te nemen van de stenen, maar ze was in gesprek met mensen. Nou ja, de andere mensen waren aan het praten en zij stond erbij af te tellen, totdat eindelijk een uur voorbij was en het vast verantwoord was om weer weg te gaan.

 

Het antwoord was nee.

 

Want een uur na aanvang van het feest kwam professor Sauveterre om een revolutie te starten! Oh, bij Circe, help! Wat moest ze nu doen? De KO's van haar afdeling waren verdeeld in mening. De een besloot mee te doen met de revolutie, de andere besloot het op te nemen tegen de revolutie. En Maia? Ehm. Maia werd bleek rond haar neus en haar haarpunten deden vrolijk mee door ook wit te worden. Bah, sommige mensen hadden stressvlekken in haar nek en zij har haar haarkleur die verried dat ze zich onprettig voelde bij de huidige stand van zaken.

 

Gelukkig begon het schoolhoofd te spreken. Iedereen werd gevraagd te stoppen, plaats te nemen en normaal te doen. Nu was het allemaal vast voorbij, hè? Iedereen ging vast weer gewoon normaal door met het feestje.

 

Vast.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het duurde niet lang voordat Aden haar keuze had gemaakt. De revolutionairen hadden haar het hardste nodig, had ze besloten. Als superheld moest ze vechten voor de belangen van het volk en ook al werd deze revolutie door een docent geleid, hij was voor de leerlingen. Dus sprong Aden naast Elise op tafel en gilde zo hard als ze kon "WEG MET COLLINGWOOD" door de zaal toen het schoolhoofd klaar was met haar praatje. Vervolgens hielp ze een andere student ook de tafel op. 

 

Hiervoor had Aden nog vrij somber aan het feestmaal gezeten. Natuurlijk, als iemand er naar vroeg, zei ze dat het prima ging, maar ergens maakte ze zich onderhand toch wel zorgen. Na wat er vorige zomer was gebeurd, had ze officieel geen thuis meer, maar aangezien ze al weer snel naar Zweinstein had gemoeten, was het nog niet zeker geweest waar ze moest gaan wonen in de zomers. Het hele schooljaar had haar maag zich samen geknepen wanneer de uilen waren gekomen met de post, bang dat er een brief voor haar zou zijn met het eind oordeel. Die brief was echter weg gebleven en vandaag de dag, één dag voor ze naar huis zouden gaan, had ze nog steeds geen brief gekregen. 

 

Niet dat ze dat helemaal erg vond hoor. Nu kon ze zelf een thuis zoeken, wat ze een beter vooruitzicht vond dan een weeshuis. Het enige probleem was waar ze moest starten. Daar had ze over zitten kniezen toen professor Sauveterre zijn mededeling had gedaan. De revolutie was een welkome afleiding. Een welkome pauze voor ze moest kiezen of ze met de trein mee zou gaan naar Londen, of toch maar Zweinsveld zou proberen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Constance kon eerlijk gezegd nooit kiezen tussen wat ze leuker vond: het schooljaar op Zweinstein of de zomervakantie. Het schooljaar had namelijk de bibliotheek en haar leerlingenkamer, allebei heerlijke plekken om te zijn en met een eindeloze voorraad boeken, maar de zomervakantie had haar familie. Nu waren er ook genoeg familieleden op Zweinstein, maar buiten Zweinstein was het toch leuker. Gezelliger.

 

En daarbij ging Josephine na dit jaar van Zweinstein af en boeh en zo.

 

Maar goed, het was nog steeds de laatste dag van de school en zoals altijd voelde Constance zich een beetje sip. Ze zat stilletjes aan de tafel in een bord soep te prikken met een vork, terwijl ze nauwelijks een hapje at, en ze wachtte tot het feest voorbij was en ze allemaal moesten gaan slapen.

 

Ze wist ook niet waarom ze zich er nog over verbaasde dat vanzelfsprekend alles anders liep dan de bedoeling was, want plotseling werd de revolutie uitgeroepen. Constance ging verschrikt rechtop zitten en greep stevig haar vork vast, want ze wist heus wel wie er tijdens revoluties slachtoffer werden, hoor! Dat waren meisjes zoals zij! Brave edelmeisjes die liever cake aten dan brood en wiens bloed zuiverblauw was! (Niet letterlijk, zo dom was ze ook weer niet.)

 

Dus, ze moest nu de Grote Zaal uit, voor iemand een guillotine naar voren sleepte! Zie je wel dat niemand professor Sauveterre aan had moeten nemen, die man was daadwerkelijk gevaarlijk met zijn voorliefde voor de Franse revolutie! Dus, met de vork nog in haar hand geklemd probeerde Constance zo subtiel mogelijk van de tafel weg te stappen. Alleen was dat juist het moment dat iemand haar aanraakte.

 

Met een angstige kreet stak Constance met haar vork naar de hand die haar aanraakte. Ze wilde niet het slachtoffer worden van de revolutie!

 

OOC:
Het is Molly die haar aanraakt. I'm sorry, Molly.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Emilia keek Caine even aan, ze moest er wel even over na denken. Revolutionair, niet veilig en het heeft misschien grote gevolgen voor haar schooltijd. Het kon zomaar zijn dat ze niet meer een van de lievelingetjes zou zijn onder de leraren maar maakte dat echt wat uit? Ze wilde tenslotte populair zijn en daarnaast wilde ze stiekem best opvallen bij Caine. Ik bedoel hij was best heel knap en daar is tenslotte niks mis mee. Hij kon dan misschien wel een jaar jonger zijn dan haar maar uhm, jaa... Hij was gewoon te schattig. Als ze alles altijd maar op veilig speelde verloor ze misschien zijn aandacht en daarnaast haar status. 

 

Ze keek hem aan, knipoogde en schonk hem een lachje. "Viva Revolution!" riep riep ze door de zal. Ze ging op de banken staan "Weg met Collingwood! Weg met Collingwood!"  Ze stak haar hand naar hem uit en hoopte dat hij hem aan zou pakken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Daar zat hij dan, zijn allerlaatste feest als Jona, zijn allerlaatste feest als Huffelpuffer, en mogelijk zijn laatste feest als leerling op Zweinstein. Vanaf het moment dat hij de zaal in was gelopen voelde het alsof de tranen ieder moment uit zijn ogen konden gaan ploffen, alsof het waterpistolen waren. Hij keek links van zich, daar zag hij de Huffsketiers zitten, zij die bij hem hoorden vanaf het eerste begin, hoewel het échte avontuur met hen een stuk minder was geworden. Na wat nostalgische gevoelens van de puber, keek hij naar rechts, waar nog meer Huffels zaten. Hij zou ze écht gaan missen. 

 

 Toen meneer Sauveterre echter begon te schreeuwen over revolutie realiseerde Jona pas dat dit zijn allerlaatste feest als jongen zou zijn, de treinrit zou de laatste dag beslaan, tevens de laatste dag dat hij contact zou kunnen en mogen leggen met zijn vrienden. Hij wilde het niet! "NEE!!!" schreeuwde hij dan ook uit en stortte zich vol op de revolutie. Een revolutie was de enige manier hoe hij er voor kon zorgen dat niet alles vernield werd! "WEG MET DE AUTHORITEITEN!!!! VIVA LA REVOLUTION!" gilde en schreeuwde hij uit, terwijl hij op een tafel klom en in de lucht begon te slaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waarom moest Ovid het nou weer verpesten? Kijk, van haar mede-klassenoudste had ze het wel verwacht. Ze kon haar niet eens vinden, dus dat was haar verwachting al. Ovid daarentegen moest natuurlijk weer de kant kiezen die Elise niet koos. Meestal was dat geen ramp, maar dit was tegen het regime? Wie koos er nou vrijwillig voor het regime? Ze keek even rond. Door de hele zaal gingen mensen opstaan, maar aan de Ravenklauwtafel was ze nog alleen. Een iemand probeerde zich uit de voeten te maken en anderen deden niets. Tuurlijk, Ravenklauw was 'wijs,' dus dat betekende dat ze de revolutie waarschijnlijk gingen afwachten en mee gingen doen met de overwinnaar. Je won dan wel altijd, maar het was wel de saaie mogelijkheid. 

 

Dus was ze blij met de tweede Raaf die opstond. Het was Aden, haar vriendin. Elise glimlachte naar haar en dankte even in stilte dat ze niet alleen was aan de Ravenklauwtafel. "WEG MET HET REGIME, WEG MET COLLINGWOOD, WEG MET OSTR...iets!" brulde ze zelfverzekerd door de zaal. Daarna pakte ze haar toverstok uit haar mantel en richtte die op haar mede-klassenoudste. "Locomotor Mortis!" riep ze, terwijl ze naar Ovid wees. Dat krijg je ervan als je met de vijanden heult.

Edited by Elise Stonetree

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aden juichte en brulde uit volle borst. Om haar heen klommen steeds meer leerlingen op tafels. Griffoendor, Zwadderich, Huffelpuf en Ravenklauw, allemaal voegden ze toe aan de revolutie en Aden voelde een trots gevoel opkomen in haar maag. Een enorme grijns lag op haar gezicht bij de gedachte dat deze revolutie de afdelingen samen bracht. Het was niet meer Zwadderich tegen Ravenklauw of Griffoendor tegen Zwadderich. Het was nu de revolutionairen tegen de niet-revolutionairen. En misschien zou het vanaf vandaag niet eens meer de leraren tegen de leerlingen zijn. 

 

Ze volgde Elise's voorbeeld en trok eveneens haar toverstok waarmee ze leerlingen, die verstijfd van angst op de banken blijven zitten, omhoog liet zweven de tafel op om hen te steunen in de revolutie of om tegenstanders te stoppen met zorgvuldig uitgekozen vloeken. Ze richtte haar stok naar de lerarentafel en sprak haar spreuk zo zorgvuldig mogelijk uit: "Tarantallegra!" Nu was het nog hopen dat het raak was.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hawk was absoluut niet bang dat iemand hem zou vervloeken. Ten eerste waren vervloekingen ook maar vervloekingen en ten tweede zou zijn vader er vast woedend over worden en iedereen wist dat je niets gemeen mocht doen tegen zijn vader, want dan zou hij je in Azkaban stoppen. (Of hij zou in ieder geval een strenge brief sturen, een advocaat inhuren en professor Collingwood een aantal keer beledigen.) Dus eh, ja, geen denken aan dat hij naar haar ging luisteren. 

 

Hoefde ook niet, gelukkig, want voordat hij ooit überhaupt kon gaan zitten, schalde professor Sauveterre's stem door de grote zaal: "ATTAQUES*!" Even was het verward stil, voordat Sauveterre diep zuchtte. "AANVALLEN!" Hawk liet het zich geen twee keer zetten, dus met een kreet van enthousiasme zette hij zich af van de Huffelpuftafel om bovenop de lerarentafel te landen.

 

Nou ja, hij landde op zijn buik midden in een schotel erwtjes, maar dat telde, toch? 

 


 

* Dit is mijn slechte Frans (nou ja, google translate's slechte Frans, niet die van Cath)

 

Overigens godmodtoestemming van Cath die te ziek is om te posten, poor baby D:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×